Music World
 
Исполнители:
 
 
 
English versionSwitch to English 
Pantokrator
Тексты песен Pantokrator

Текст песни "Gudablodets Kraft"


Domens timma är inne,
Slagen till trasor för världens synd.
Solen vänder sig bort i skam,
Domen för all världens ondska lagd på en enda man.
Se på hans ögon det är Skaparens blick,
Han ger sitt liv för en fallen värld,
"Fader varför döljer du dig?"
I dina händer lämnar jag min ande åter.
Det är fullbordat, segern är din.
Förlåten rämnar itu.
Satan ditt huvud är krossat,
Var är ditt välde nu?
Din ondskas verk har fallit,
Det dränks i Lammets blod,
Alla dina ränker sveps bort av nådens flod.
Se hur han släpper fången fri och firar ditt rikes slut.
Jubelåret är här.
Dina grundvalar satan,
Slits isär.

Segern är vunnen för alltid,
Nu finns försoningen.

комментарии публикуются при поддержке Disqus
© 2011 Music World. Все права сохранены.